AMBULANTE Gezinsbegeleiding

In uw gezin is de harmonie verdwenen, u bent alleen nog maar politieagent aan het spelen, u voelt u overspannen en kunt de situatie nog maar nauwelijks aan.

Of u hebt net gehoord dat uw kind een beperking heeft zoals adhd, pdd-nos of een licht verstandelijke beperking en u wilt weten hoe u met een dergelijke beperking om kunt gaan zodat uw kind beter functioneert.

In bovenstaande situaties kan het helpen als een ervaren hulpverlener een tijd met u en uw gezin meeloopt om te zien waar het niet meer lukt en wat u kunt doen om de situatie te verbeteren.
Kinderen met een beperking opvoeden is lastig, u krijgt vaardigheden aangereikt en er wordt veel geoefend.
U leert weer opnieuw grenzen stellen en anders met elkaar omgaan.

Na de kennismaking wordt samen met u gekeken wat u wilt veranderen, hoe kunnen we de draagkracht/draaglast weer in balans brengen.
Samen kijken naar wat goed is aan uw kind en naar wat hij/zij wel kan.
Er wordt een begeleidingsplan opgesteld en aan de hand van de gestelde doelen gaan we aan de slag.
Hoe lang de begeleiding duurt, is afhankelijk van de totale situatie in het gezin, of er sprake is van meerdere problematiek.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via deze site contact opnemen.

facebook