BAAS over BOOS

Baas over boos is een sociaal-cognitief trainingsprogramma voor kinderen die kampen met (ernstige) meervoudige problematiek. Zij komen veel te weinig of te rigoureus voor zichzelf op. Het ontbreekt deze jongeren aan taal en manieren om verbaal met meningsverschillen of met belangentegenstellingen om te gaan. Het gevolg hiervan is agressie of jezelf terugtrekken.

Het programma is voor kinderen/jongeren van 9 tot 13 jaar en van 14 tot 16 jaar,
Voor jongens en meisjes in aparte groepen.

De belangrijkste doelen van deze training zijn:
Kinderen/jongeren vaardigheden aanleren om zich assertief te kunnen gedragen in de volgende stapjes:

 • leer zelfbeheersing en doorzettingsvermogen
 • gebruik de juiste lichaamstaal
 • kies het juiste moment
 • zeg wat je vindt of wat je wilt
 • beïnvloed de emoties van de ander
 • luister naar de ander
 • hou vast aan wat je vindt of wat je wilt
 • bied een tussenoplossing aan
 • houd je aan de afspraken
 • houd de ander aan zijn of haar afspraken

Het doel is dat kinderen na afloop van de training in sociale (probleem)situaties:

 1. minder gedragsproblemen vertonen
 2. meer zelfcontrole hebben en minder impulsief zijn
 3. betere sociaal-cognitieve vaardigheden laten zien

Duur:
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor kinderen/jongeren
en 3 ouderbijeenkomsten
intakegesprek
eindgesprek

Wanneer:
Start: intakegesprekken in week 36 (31 augustus t/m 4 september)
Training: 15 september 1e bijeenkomst, tijdens schooltijden (in overleg met school meestal mogelijk) van 14.00 tot 15.15 uur
Ouderbijeenkomsten na de 2e, na de 6e en na de 9e bijeenkomsten voor de kinderen/jongeren op woensdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur

Waar:
Westerkerkweg 26 A, Venhuizen

Trainers:
De training wordt gegeven door Aly Vos en Patricia Delorme, 2 ervaren jeugdhulpverleners en trainers.
Kosten:
Het volledige programma kost € 540,00 per deelnemer, ook te betalen via een PGB (persoonsgebonden budget)
Er is een mogelijkheid tot het betalen in termijnen

De training gaat door vanaf 6 deelnemers en die kampen met (ernstige) meervoudige problematiek. Zij komen veel te weinig of te rigoureus voor zichzelf op. Het ontbreekt deze jongeren aan taal en manieren om verbaal met meningsverschillen of met belangentegenstellingen om te gaan. Het gevolg hiervan is agressie of jezelf terugtrekken.

facebook